Počítačové slovníky

 
slovnik@post.cz
Hlavní stránka
Nabízíme:
   Anglické slovníky
   Francouzské slovníky
   Latinské slovníky
   Německé slovníky
   Slovenské slovníky
   Severské slovníky
   Církevní slovníky
   Ostatní jazyky
   Slovníkové databáze
   Neslovníkové publikace
Objednat
Zdroje dat
Kontakt
 

CHE001 - Chemie 1

sbírka příkladů z anorganické chemie, 152 stran ISBN 80-96711-84-6
Cena: 110Kč
stáhnout demoverzi

CHE002 - Chemie 2

sbírka příkladů z chemie přírodních látek, Tištěná verze ISBN 80-86711-85-4, cena 110 Kč
Cena: 110Kč
stáhnout demoverzi

CHE003 - Chemie 3

sbírka příkladů z chemie derivátů karboxylových kyselin, Tištěná verze ISBN 80-86711-86-2, cena 110 Kč
Cena: 110Kč
stáhnout demoverzi

CHE004 - Chemie 4

sbírka příkladů z chemie uhlovodíků a jejich derivátů, Tištěná verze ISBN 80-86711-87-0, cena 110 Kč
Cena: 110Kč
stáhnout demoverzi

CHE005 - Chemie 5

sbírka příkladů z obecné chemie, Tištěná verze, ISBN 80-86711-95-1, cena 110 Kč
Cena: 110Kč
stáhnout demoverzi

CHE006 - Chemie 6

triviální názvy v chemii, vysvětlení původu několika tisíc názvů triviálních sloučenin s jejich systematickým vzorcem, vzorce všech aldoz a ketoz a další, Tištěná verze stran, ISBN 80-86711-96-X, cena 50 Kč
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

CHE007 - Chemie pro překladatele

krátká příručka o tom, jak do češtiny správě překládat chemické názvy, aby byly správně podle českého názvosloví. Obsahuje tabulky prvků ve více jazycích a snad jednoduchý návod, jak správně upravit cizojazyčný chemický název do češtiny bez problémů. Základem je latinské/mezinárodní české názvosloví, dále angličtina, němčina a francouzština, ale postup se dá použít i na další jazyky, tištěná verze 1 svazek, ISBN 978-80-7374-074-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

DAT039 - Anglicko-český celní sazebník na CD

Anglicko-český celní sazebník na CD pokrývající téměř kompletní terminologii zboží, které podléhá clu, přes 9000 položek; ISBN 978-80-7457-090-2
Cena: 300Kč
stáhnout demoverzi

DAT040 - Dánsko-český celní sazebník na CD

Dánsko-český celní sazebník na CD pokrývající téměř kompletní terminologii zboží, které podléhá clu, asi 8700 položek; ISBN 978-80-7457-086-5
Cena: 300Kč
stáhnout demoverzi

DAT041 - Německo-český celní sazebník na CD

Německo-český celní sazebník na CD pokrývající téměř kompletní terminologii zboží, které podléhá clu, asi 8700 položek; ISBN 978-80-7457-091-9
Cena: 300Kč
stáhnout demoverzi

DAT042 - Slovensko-český celní sazebník na CD

Slovensko-český celní sazebník na CD pokrývající téměř kompletní terminologii zboží, které podléhá clu, asi 8700 položek; ISBN 978-80-7457-124-4
Cena: 300Kč
stáhnout demoverzi

KNI001 - Biologie pro překladatele

poměrně rozsáhlá knížka o tom, jak se v angličtině pojmenovávají zvířata, rostliny, houby a další. Hlavní část je snad kompletní systém živých organismů se všemi názvy říší, oddělení, kmenů, tříd, řád, čeledí, kohort, tribů a dalších v latině s českými a anglickými ekvivalenty. Jsou tam téměř všechny organismy, které mají česká jména. ISBN 978-80-7374-073-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

KNI002 - Zeměpis pro překladatele

krátká příručka o tom, jak překládat zeměpisné pojmy a názvy do/z češtiny, obsahuje popis exonym, hlavní města všech států světa, seznamy světových měn, jména jezer, přezdívky států, oficiální názvy států, názvy hor a pohoří, pouště, ostrovy a souostroví, přezdívky firem a univerzit, mořský zeměpis: tektonické desky, hlubokomořské příkopy, podmořské hřbety, podmořské plošiny, podmořské bazény, podmořské proudy, moře, zálivy, oceány, průlivy, úžiny, tištěná verze 1 svazek, ISBN 978-80-7374-072-6
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

KNI004 - Chemie pro překladatele 2 (němčina)

ISBN:978-80-7374-078-8, cena 40Kč
Cena: 40Kč
stáhnout demoverzi

KNI006 - Chemie pro překladatele (španělština)

ISBN:978-80-87345-01-6, cena 40Kč
Cena: 40Kč
stáhnout demoverzi

KNI007 - Chemie pro překladatele (jazyky bývalé Jugoslávie)

ISBN:978-80-87345-02-3, cena 40Kč
Cena: 40Kč
stáhnout demoverzi

KNI008 - Chemie pro překladatele (italština)

ISBN:978-80-87345-03-0, cena 40Kč
Cena: 40Kč
stáhnout demoverzi

KNI010 - Biologie pro překladatele (němčina A4)

ISBN:978-80-87345-05-4, cena 200Kč
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

KNI013 - Zajímavosti v názvosloví zvířat, rostlin a hub (latina)

ISBN:978-80-87345-09-2, cena 100Kč
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

KNI014 - Redoxní rovnice

Sbírka asi 1300 redoxních rovnic s řešením i návodem, jak postupovat. V různých obtížnostech, seřazeno podle prvků a skupin. ISBN:978-80-87345-14-6, cena 50Kč
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

KNI015 - Nizozemsko-český přírodovědný slovník A4 (18000 termínů)

ISBN:978-80-87345-15-3, cena 200Kč
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

KNI016 - Zajímavosti v názvosloví zvířat, rostlin a hub (čeština)

ISBN:978-80-87345-12-2, cena 50Kč
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

KNI017 - Systém motýlů na CD

Systém motýlů na CD obsahuje na téměř 3600 stranách přes 218 000 druhů všech na Zemi se vyskytujících druhů motýlů v taxonomickém systému. U každého uveden i rok popsán a autor, 978-80-7457-074-2, 3650 stran,
Cena: 300Kč
stáhnout demoverzi

KNI018 - Systém motýlů na CD

Systém motýlů na CD obsahuje na téměř 3600 stranách přes 218 000 druhů všech na Zemi se vyskytujících druhů motýlů v taxonomickém systému. U každého uveden i rok popsání a autor, 3650 stran, ISBN 978-80-7457-074-2
Cena: 300Kč
stáhnout demoverzi

KNI020 - Seznam dvoujazyčných překladových slovníků s češtinou do roku 2011

Přehled téměř všech dosud vyšlých překladových slovníků s češtinou do roku 2011. Obahuje naprostou většinu dvojjazyčných a vícejazyčných slovníků vyšlých na našem území od minulého století, 56 stran A4, ISBN 978-80-87345-90-0
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

KNI026 - Medicína pro překladatele (angličtina)

Krátká příručka, která pomůže všem překladatelům z angličitny správně překládat medicínké texty, hlavně názvy nemocí, poruch a diagnózy; formát A5, ISBN 978-80-7457-058-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi
Design downloaded from Free Templates