Počítačové slovníky

 
slovnik@post.cz
Hlavní stránka
Nabízíme:
   Anglické slovníky
   Francouzské slovníky
   Latinské slovníky
   Německé slovníky
   Slovenské slovníky
   Severské slovníky
   Církevní slovníky
   Ostatní jazyky
   Slovníkové databáze
   Neslovníkové publikace
Objednat
Zdroje dat
Kontakt
 

LAT001 - Latinsko-český lékařský slovník (17400 termínů)

latinská jména nemocí a různých medicínských termínů, jména svalů, kostí, orgánů, včetně kompletního seznamu mezinárodního třídění nemocí podle poslední revize podle Světové zdravotnické organizace, Tištěná verze nevyjde
Cena: 500Kč
stáhnout demoverzi

LAT002 - Latinsko-český slovník jmen panovníků (3100 termínů)

slovník obsahuje jména všech římských císařů, konzulů, tribunů a králů včetně doby jejich panování rok po roce, další jména významných osobností starověku, Tištěná verze od 13.12.2003 ISBN 80-86711-64-1 24 stran
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT003 - Latinsko-český slovník názvů hub (4100 termínů)

obsahuje jména a synonyma všech českých a slovenských hub, dále jména všech českých lišejníků, jména dalších vřeckovýtrusných a stopkovýtrusných, plísní, hlenek a to včetně čeledí a dalších jednotek, choroby rostlin houbového původu, Tištěná verze od 28.10.2003 ISBN 80-86711-18-8 36 stran
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT004 - Latinsko-český slovník názvů rostlin (55000 termínů)

obsahuje latinské názvy a synonyma světových nahosemenných i krytosemenných rostlin, kapraďorostů, mechů, lišejníků a plavuní, jména všech českých a slovenských cévnatých rostlin (kompletní Květena ČR, Seznam cévnatých rostlin), názvy i většiny čeledí a ostatních jednotek a všechny ohrožené a chráněné druhy v ČR a SR, dále kompletní havajská flora, kompletní floridská flora, arkansaské rostliny, Tištěná verze nevyjde
Cena: 500Kč
stáhnout demoverzi

LAT005 - Latinsko-český slovník názvů zvířat (90000 termínů)

obsahuje latinské názvy a jejich česká a latinská synonyma zvířat včetně jejich ras, mimo jiné všechna česká i latinská jména českých motýlů, všechna česká a latinská jména ptáků světa, téměř všechna česká a latinská jména savců světa, jména všech českých a slovenských obratlovců, akvarijní ryby, zemědělští škůdci, české vážky, čeští mlži, všechna česká a slovenská chráněná zvířata, kompletní havajská fauna, čeští lupenonožci, kompletní britští obratlovci, všechny české ryby, evropští plazi, obojživelníci a hadi, čeledi, řády, vosy Michiganu, všechny řády bezobratlých, katalánské vosy, všechny řády korýšů, muchnicovití z Nového Mexika, čeledi brouků, motýli státu Michigan, japonské pisivky, vosy asijského Ruska, motýlice, francouzské pestřenky, Stephaniidae světa, Ethmida býv. Sovětského svazu, plazi Belize, kobylky La Selva, finský hmyz, komáři býv. SSSR, Lithosiidae býv. SSSR, italští krasci, komárovci Kalifornie, motýli evropského Ruska, chvostoskoci světa, vážky Michiganu, finské pestřenky, mravenci Austrálie, pakomárci Severní a Jižní Karolíny, americké jepice, rody chrostíků světa, rody kudlanek, Tištěná verze nevyjde
Cena: 500Kč
stáhnout demoverzi

LAT006 - Latinsko-český právnický slovník (5100 termínů)

právnické termíny a úsloví často používané v latině, Tištěná verze od 30.6.2003 ISBN 80-86711-19-6 48 stran
Cena: 80Kč
stáhnout demoverzi

LAT007 - Latinsko-český všeobecný slovník (892 000 termínů)

přes milión dvojic latina-čeština, přes 200 různých tvarů od každého slovesa, všechna nepravidelná, deponentní a semideponentní slovesa, defektní, neosobní a počínavá slovesa, vědecká latinská a řecká terminologie, citáty z klasiků, živá slova, 8700 latinských zkratek, Tištěná verze nebude
Cena: 2000Kč
stáhnout demoverzi

LAT008 - Latinsko český slovník nemoci prstů skotu (300 termínů)

nemoci prstů skotu dle publikace ÚZPI, Tištěná verze od 30.6.2003 ISBN 80-86711-20-X 4 strany
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT009 - Latinsko-český fytopatologický slovník (400 termínů)

převedená publikace slovníku fytopatologie a zemědělských škůdců podle
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT010 - Latinsko-český biologický slovník (1500 termínů)

slovník obecných biologických termínů, používaných v latině, botanika, zoologie, Tištěná verze od 30.6.2003 ISBN 80-86711-22-6 16 stran
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT011 - Latinsko-český slovník zemědělských škůdců (11000 termínů)

lidští a živočišní parazité, převedená publikace slovníku zemědělských škůdců podle ÚZPI, Tištěná verze 2 díly od 22.5.2005 ISBN 80-86711-23-4 96 stran
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT012 - Latinsko-český slovník jmen plevelů (1700 termínů)

převedená publikace slovníku plevelů podle ÚZPI, Tištěná verze od 30.6.2003 ISBN 80-86711-24-2 18 stran
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT013 - Latinsko-český slovník nemoci kožešinových zvířat (250 termínů)

nemoci kožešinových zvířat, Tištěná verze od 30.6.2003 ISBN 80-86711-25-0 4 strany
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT014 - Latinsko-český zeměpisný slovník (500 termínů)

slovník jmen řek, měst, moří, států a dalších, Tištěná verze od 30.6.2003 ISBN 80-86711-26-9 8 stran
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT015 - Latinsko-český slovník stromy a keře (8700 termínů)

slovník jmen stromů a keřů, Tištěná verze od 30.6.2003 ISBN 80-86711-27-7 52 stran
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT016 - Latinsko-český teologický slovník (1182 termínů)

podle slovníku bohoslovecké latiny Hebrejsko-řecko-latinsko-český slovníček pro bohoslovce, J.Heller, Praha 1956, Tištěná verze od 17.5.2004 ISBN 80-86711-50-1 12 stran
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LAT017 - Latinsko-slovenský lekársky slovník na CD

Latinsko-slovenský lekársky slovník, hlavně anatomické názvosloví, asi 16500 termínů, 978-80-87345-68-9, jen na CD
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

LAT018 - Latinsko-český chemický slovník (3000 termínů)

ISBN:978-80-87345-56-6, stránek 36, cena 50Kč
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi
Design downloaded from Free Templates