Počítačové slovníky

 
slovnik@post.cz
Hlavní stránka
Nabízíme:
   Anglické slovníky
   Francouzské slovníky
   Latinské slovníky
   Německé slovníky
   Slovenské slovníky
   Severské slovníky
   Církevní slovníky
   Ostatní jazyky
   Slovníkové databáze
   Neslovníkové publikace
Objednat
Zdroje dat
Kontakt
 

ANG001 - Anglicko-český lesnický slovník (11200 termínů)

obsahuje: časopis Lesnictví- cizojazyčný slovník odborných lesnických pojmů, Lesnická zoologie 2, A.Pfeffer, SZN 1954, Terminologický slovník lesnictví-výběr základních termínů, kol., ÚVTIZ 1986, Základní lesnické názvosloví, kol., VÚ lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady 1992, Klíč k určování škůdců lesních a okrasných stromů a keřů evropské části SSSR a další lesnické termíny. Tištěná verze dva svazky ISBN: 80-86261-18-2
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG002 - Anglicko-český mlékařský slovník (1600 termínů)

obsahuje: Česko-Anglicko-německo-francouzsko-ruský mlékařský slovník, Černá, Králová, Lukáš, VÚPP 1986, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-19-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG003 - Anglicko-český slovník z oboru biotechnologie (2000 termínů)

obsahuje: Terminologický slovník biotechnologie, kol., ÚVTIZ 1987, Terminologický slovník biotechnologie, kol., ÚZPI 1992, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-20-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG004 - Anglicko-český slovník z oboru chovu drůbeže (1100 termínů)

obsahuje: Terminologický slovník chov drůbeže 1.díl, kol., ÚVTI 1983, Terminologický slovník chov drůbeže 2.díl, kol., ÚVTI 1983, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-09-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG005 - Anglicko-český slovník z oboru chovu prasat (2000 termínů)

obsahuje Terminologický slovník chov prasat, kol., ÚVTI 1985, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-09-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG006 - Anglicko-český slovník z oboru chovu skotu (2100 termínů)

obsahuje: Terminologický slovník chov skotu, kol., ÚVTI, 1976, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-10-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG007 - Anglicko-český slovník z oboru veterinární medicíny (1600 termínů)

obsahuje: Terminologický slovník veterinární lékařství, kol., ÚZPI 1990, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-08-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG008 - Anglicko-český stavební slovník (9600 termínů)

obsahuje: Stroje pro práce zemní a stavební, J. Pajer, Z. Cvekl, J. Odvody, SNTL 1954, Tištěná verze jeden svazek ISBN: 80-86261-22-0
Cena: 80Kč
stáhnout demoverzi

ANG009 - Anglicko-český slovník zpracování obilovin (1200 termínů)

obsahuje: Příruční slovník zpracování obilovin, Skládalová, Kopáčová, ÚZPI 1995, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-12-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG010 - Anglicko-český slovník rostlinné výroby (4000 termínů)

obsahuje: Rostlinná výroba tropů a subtropů, S.Mirvald, ZČU 1998, Terminologický slovník rostlinná výroba, Mudra, ÚVTIZ 1991, Anglicko-česko-slovenský slovník rostlinné výroby, S.Mudra, ÚVTI 1972, , Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-23-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG011 - Anglicko-český slovník zemědělské ekonomiky (1800 termínů)

obsahuje: Terminologický slovník zemědělská ekonomika, Mudra, ČSAZ-ÚVTIZ 1986, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-24-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG012 - Anglicko-český lékařský slovník (25000 termínů)

obsahuje: Anglická lékařská terminologie I.- odborné texty a cvičení, A.Ridesová, J.Paroubková, M.Poláčková, SPN 1970, Anglická lékařská terminologie s výslovností a slovníkem, J.Hlaváčková, P.Sobotka, SPN 1965, Abecední seznam mezinárodní klasifikace nemocí, Avicenum 1987, Aktuální problémy současné farmakologie, V.Eybl, Karolinum 1994, Alergie u dětí, V.Petrů a kol., Grada Avicennum 1994, Mezinárodní klasifikace nemocí, Avicenum 1982, 1 svazek A4 ISBN 978-80-7374-050-4
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG013 - Anglicko-český slovník vědeckých titulů a hodností (1500 termínů)

obsahuje názvy titulů a hodností ve Velké Británii a dalších anglicky mluvících zemích, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-26-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG014 - Anglicko-český slovník školských zkratek (4300 termínů)

obsahuje školské zkratky, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-27-1
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG015 - Anglicko-český vojenský slovník (12000 termínů)

obsahuje: Slovník anglických a německých vojenských zkratek, ÚVIP 1993, Vybrané pojmy vojenského umění-terminologický slovník, Fiedler 1999, Vybrané vojensko-politické termíny, Fiedler, ÚOS AČR 1996, Česko-anglický a anglicko-český slovník vojenských pojmů a zkratek, AVIS 1998, Slovník zkratek NATO, J.Fiedler, Rambousek, ÚOS AČR 1995, na CD, ISBN 80-86261-28-X
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG016 - Anglicko-český slovník bezpečnosti práce (3000 termínů), obsahuje: Česko-slovensko

Anglicko-francouzsko-německo-ruský slovník bezpečnosti práce, VÚBP Praha 1974, Anglicko-český a česko-anglický slovník bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, kol., IVBP Brno 1990, Anglicko-český slovník bezpečnosti práce, kol., IVBP Brno 1973, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-29-8
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG017 - Anglicko-český hovorový slovník (11700 termínů)

obsahuje různé hovorové termíny, nářečí anglické, americké, kanadské, australské, novozélandské a knižní a zastaralé termíny, Tištěná verze není, na CD ISBN 978-80-7374-005-1
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG018 - Anglicko-český slovník anglického nářečí 1942 (1300 termínů)

obsahuje: Slovníček anglického slangu, P.Selver, Londýn 1942, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-07-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG019 - Anglicko-český slovník jaderné fyziky a technologie (6800 termínů)

obsahuje: Slovníček jaderných pojmů, M.Goldstick, Anglicko-český slovníček z jaderné fyziky a technologie, Řezanka, SNTL 1957, Pětijazyčný slovník jaderné fyziky a techniky I, Z.Malinová, V.Sedakov, Strojírenský informační ústav 1971, , Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-31-X, verze na CD za 200 Kč
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG020 - Anglicko-český filmový a televizní slovník (7200 termínů)

obsahuje: Nejpoužívanější filmové výrazy v praxi anglicko-české a česko-anglické, Praha 1988, Anglicko-český a česko-anglický slovník pro televizní pracovníky a překladatele, J.Feigl, ČS Televize 1976, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-32-8
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG021 - Anglicko-český právnicko-obchodní slovník (25000 termínů)

obsahuje: Výbor anglických textů pro studující Právnické fakulty UK, A.Nováková, N.Suttá, SPN Praha 1968, A-Č obchodní slovník pro podnikatele a manažery, A.Baudyš, J.Vysušil, Media 1992, A-Č obchodní slovník, obchodní korespondence v anglickém jazyce, D.Dvořáková, Scientia, Anglicko-český obchodní slovník, Elman, Victoria publishing, Klíčová slova v mezinárodním obchodě, kol., Agency 1989, Anglicko-český slovník finančních pojmů, Consus 1992, Anglicko-český slovník odborných ekonomických termínů, Dědek, VŠE Praha 1995, Česko-anglický ekonomický slovník, Bočánková, Jírová, Aleko 1991, Finanční slovník, kol., Svoboda-Praha 1973, verze na CD 978-80-7374-053-5
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG022 - Anglicko-český počítačový slovník (8300 termínů)

obsahuje počítačové termíny, Anglicko-česká terminologie z oboru bezpečnostních technologií, Honigová, Matyáš, Computer press 1996, Anglicko-český výkladový slovník výpočetní techniky, O.Minihofer, SPN 1990, Anglicko-českých slovník výpočetní techniky, O.Minihofer, J.Kratochvílová, SNTL 1990, Tištěná verze dva svazky ISBN: 80-86261-34-4
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG023 - Anglicko-český chemický slovník (22000 termínů)

obsahuje: Úmluva o zákazu chemických zbraní-terminologie, Fiedler 1999, Česko-anglický chemický slovník, kol., SNTL 1989, názvy chemických sloučenin anorganických i organických, chemické nádobí, laboratorní vybavení, R/S věty, verze na CD, ISBN 978-80-7374-054-2
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG024 - Anglicko-český logistický slovník (2500 termínů)

obsahuje: Stručný anglicko-český a česko-anglický logistický slovník, J.Kučera, Montanex 1999, , Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-36-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG025 - ANG025-Anglicko-český rybářský slovník (16700 termínů)

obsahuje: Anglicko-český a česko-anglický slovník rybářský, Pohunek, Darrel, Fraus 1999, Rybářský slovník, V.Roud, ÚVTIZ MZLH 1966, jména vodních ptáků a ryb, Tištěná verze dva svazky ISBN: 80-86261-37-9
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG026 - Anglicko-český dopravní slovník (2400 termínů)

obsahuje: Anglicko-český slovník z oboru automobily, motorová vozidla, silniční doprava, I.Machačka, Systemconsult 1996, , Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-38-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG027 - Anglicko-český požární slovník (3400 termínů)

obsahuje: ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana-obecné termíny a jevy požáru, ČSN ISO 8421-3 Požární ochrana-elektrická požární signalizace, ČSN ISO 8421-4 Požární ochrana-Hasicí zařízení, ČSN ISO 8421-7 Požární ochrana-prostředky pro detekci a potlačení výbuchu, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-89-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG028 - Anglicko-český slovník zbraní a střeliva (4500 termínů)

obsahuje: Lexikon ručních palných zbraní a střeliva-kompilovaný překlad, O.Vrba, Agrozet k.p.1987, Terminologický slovník loveckých, sportovních a ručních střelných zbraní a střeliva, OBIS Agrodat 1987, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-39-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG029 - Anglicko-český taxonomický slovník (85000 termínů)

obsahuje anglické názvy vyšších taxonů rostlin a živočichů, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-28-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG030 - Anglicko-český slovník nemocí prstů skotu (300 termínů)

obsahuje Terminologický slovník klasifikace a terminologie nemocí prstů u skotu, kol., ÚVTIZ 1981, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-11-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG031 - Anglicko-český slovník lyžování (1800 termínů)

obsahuje Slovník lyžování, kol., Karolinum 2000, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-41-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG032 - Anglicko-český slovník strukturálních fondů (1500 termínů)

obsahuje, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-42-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG033 - Anglicko-český zemědělský slovník (34000 termínů)

obsahuje Zemědělská botanika 3-systematika rostlin, kol. SZN 1966, Zkratky, L.Skala, Ministerstvo zemědělství 1995, Anglicko-český zemědělský slovník, kol., ÚVTIZ 1992, Naučný slovník zemědělský 10(s-š), kol., ÚVTIZ v SZN 1976, Naučný slovník zemědělský 11 (t-u), kol. ÚVTIZ v SZN 1987, Naučný slovník zemědělský 6 (o), kol., ÚVTIZ v SZN 1976, Naučný slovník zemědělský 7(p), kol., ÚVTIZ v SZN 1976, Naučný slovník zemědělský 8(q-ř), kol., ÚVTIZ v SZN 1976, Naučný slovník zemědělský 9(s), kol., ÚVTIZ v SZN 1976, Názvoslovný zpravodaj zemědělský, kol. , ÚVTIZ 1973, CD ISBN 978-80-7374-079-5
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG034 - Anglicko-český části strojů (650 termínů)

obsahuje Šestijazyčný ilustrovaný slovník IV-části strojů 3:ložiska, čepy, hřídele, potrubí, ČKD Praha 1967, Šestijazyčný ilustrovaný slovník III-části strojů 2:převody, spojky, kliková a rozvodová ústrojí, těsnění, ovládací součásti, ČKD Praha 1968, Šestijazyčný ilustrovaný slovník II-části strojů 1:rozebíratelná a nerozebíratelná spojení, ČKD Praha 1967, Šestijazyčný ilustrovaný slovník, strojírenská technologie I.:orýsování, nářadí a nástroje, měření, kování, sekání, stříhání, řezání, pilování, vrtání, řezání závitů, zpracování dřeva, ČKD Praha 1967, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-29-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG035 - Anglicko-český slovník stavební mechaniky (2400 termínů)

obsahuje Slovník stavebné mechaniky a příbuzných oborů v pěti řečech, Bažant, ČSAV 1953, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-44-1
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG036 - Anglicko-český reprografický slovník (450 termínů)

obsahuje Reprografický osmijazyčný slovník, Čermín, SNTL 1977, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-45-X
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG037 - Anglicko-český psychiatrický slovník (1200 termínů)

obsahuje Slovník psychiatrických termínů, kol., Psychiatrické centrum 2000, Pětijazyčný slovník psychiatrických termínů, kol., Psychiatrické centrum Praha 2000, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-46-8
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG038 - Anglicko-český cytogenetický slovník (1300 termínů)

obsahuje Terminologický slovník cytogenetický, V.Srb, ÚVTI, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-41-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG039 - Anglicko-český slovník meliorační výstavba a údržba (700 termínů)

obsahuje Terminologický slovník meliorační výstavba a údržba, kol., ČSAZ-ÚVTIZ 1980, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-47-6
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG040 - Anglicko-český slovník hrazení bystřin (600 termínů)

obsahuje Terminologický slovník hrazení bystřin, kol., ČSAZ-ÚVTIZ 1984, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-48-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG041 - Anglicko-český zeměpisný slovník

obsahuje Ilustrovaný zeměpisný slovníček, Urban, Vtásek, Mašek, Turčín, Česká grafická unie a.s.v Praze 1939, Tištěná verze není : v přípravě
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG042 - Anglicko-český slovník výživy a krmení hospodářských zvířat (1700 termínů)

obsahuje Terminologický slovník výživa a krmení hospodářských zvířat, kol., ÚVTI 1981, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-49-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG043 - Anglicko-český slovník fytopatologie a ochrany rostlin:virologie (1600 termínů)

obsahuje Terminologický slovník z fytopatologie a ochrany rostlin:virologie, kol., ÚVTIZ 1977, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-50-6
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG044 - Anglicko-český matematický slovník (2200 termínů)

obsahuje Sedmijazyčný matematický slovník, M.Čunderlíková, SPN 1990, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-54-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG045 - Anglicko-český technický slovník na CD (6500 termínů)

ISBN:978-80-87345-61-0 stránek 74, cena 200Kč
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG046 - Anglicko-český teplárenský slovník (2900 termínů)

obsahuje Slovník termínů z mezinárodních norem z oblasti plynárenství, GAS 2000, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-52-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG047 - Anglicko-český sportovní slovník

obsahuje Sport texts, T.Engelová, A.Fialová, M.Korbel, J.Kosová, J.Růžičková, Karolinum 1997, Stručný česko-anglický a anglicko-český slovník tělocvičných a sportovních výrazů, M.Prokš, J.Prokšová-Evaldová, Min.školství 1948, v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG048 - Anglicko-český geologický slovník a geodetický (6100 termínů)

obsahuje United States geological survey of the territories vol 12, F.V.Hayden, Washington 1879, Anglicko-český slovník pro geodety a kartografy, J.Šíma, VÚGTK 1992, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-54-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG049 - Anglicko-český mluvnický slovník (1400 termínů)

obsahuje Anglicko-český glosář fonetických a fonologických termínů, V.Řeřicha, UP Olomouc 1998, Malý terminologický slovník literárněvědných ekvivalentů, kol. FFUP, Olomouc 1999, Pětijazyčný slovník z kvantitativní lingvistiky, Konigová, Ludvíková, Kraus, Těšitelová, Strojírenský informační ústav Praha 1970, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-42-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG050 - Anglicko-český obalový slovník (1600 termínů)

obsahuje Anglicko-český obalový slovník, kol., Obalový ústav Praha 1961, Česko-anglický obalový slovník, Obalový ústav Praha 1961,
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG051 - Anglicko-český slovník z oboru masného průmyslu (1000 termínů)

obsahuje Angloamerické názvy z oboru masného průmyslu, M.Chládek, ÚSVÚ Pardubice 1966, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-56-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG052 - Anglicko-český slovník plech, trubky, profily (900 termínů)

obsahuje Oborový slovník tváření, 1.díl plech, trubky, profily-německo, anglicko-francouzsko-česko-ruský, V.Hencl, Commerce 1995, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-57-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG053 - Anglicko-český nápojový slovník (300 termínů)

obsahuje termíny z oblasti nápojů a stáčení nápojů, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-58-1
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG054 - Anglicko-český slovník naftové motory (1300 termínů)

obsahuje Šestijazyčný seznam výrazů z naftových motorů, kol., ČKD Praha 1966, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-59-X
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG055 - Anglicko-český stomatologický slovník (3500 termínů)

obsahuje Stomatologický česko-anglický a anglicko-český slovník, A.Bílková, V.Šebestová, IPDVPVZ Brno 2000, Prekladový stomatologický slovník, P.Andrik, Osveta 1992, Malý anglický výkladový slovník odborných termínů pro potřeby oboru zubní technik, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-60-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG056 - Anglicko-český slovník zemědělských termínů politiky EHS (100 termínů)

obsahuje Základní odborná terminologie na úseku zemědělské tržní politiky EHS, Hubáček, ÚVTIZ 1967, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-61-1
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG057 - Anglicko-český slovník terminologie ISAP (5330 termínů)

obsahuje terminologii ISAP, Tištěná verze dva svazky ISBN: 80-7374-000-1
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG058 - Anglicko-český slovník plevelů (2000 termínů)

obsahuje Anglicko-česko-latinský slovníček plevelů, V.Pokorný, ÚVTIZ 1967, Rusko-česko, Anglicko-německý slovníček plevelů, ÚVTIZ 1966, , Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-62-X
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG059 - Anglicko-český slovník zemědělských škůdců a parazitů(900 termínů)

obsahuje Anglicko-česko-latinský slovníček zemědělských škůdců, S.Mudra, ÚVTIZ 1964, Choroby a škůdcové řepy cukrové, J.Uzel 1924, Obrazový atlas chorob a škůdců polních plodin, F.Hahn, G.Popow a kol, Scientia 1993, Ochrana rostlin II.-Živočišní škůdci 2.část, J.Štaif, VŠZ Praha 1981, Ochrana rostlin, A.Hurňak a kol., SNZ 1973, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-63-8
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG060 - Anglicko-český slovník mechanizace zemědělství (400 termínů)

obsahuje Anglicko-český a česko-anglický slovníček z oboru mechanizace zemědělství, S.Mudra, ÚVTIZ 1962, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-64-X
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG061 - Anglicko-český slovník jména ptáků 2.vydání (35500 termínů)

ISBN:978-80-87345-43-6 stránek 291, cena 200Kč
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG062 - Anglicko-český slovník terminologie v oblasti alkoholu a drog (350 termínů)

obsahuje Mikroskopie drog, Karolinum, Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog, kol., Psychiatrické centrum 2000, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-59-1
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG063 - Anglicko-český slovník terminologie swapy a opce (600 termínů)

obsahuje Opce, swapy a futures deriváty finančního trhu, Z.S.Blaha a I.Jindřichovská, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-65-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG064 - Anglicko-český teologický slovník (2400 termínů)

obsahuje církevní termíny, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-40-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG065 - Anglicko-český slovník americké angličtiny (6300 termínů)

obsahuje Slovník americké angličtiny, Galler, Mrázek, A.Neubert 1947, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-66-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG066 - Anglicko-český slovník zpracování půdy (500 termínů)

obsahuje Šestijazyčný slovník z oboru zpracování půdy, ÚVTIZ 1965, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-67-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG067 - Anglicko-český slovník závlahy (500 termínů)

obsahuje Terminologický slovník závlahy, Mudra, ÚVTIZ, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-68-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG068 - Anglicko-český mikrobiologický slovník (500 termínů)

obsahuje Stručný mikrobiologický výkladový slovník s anglickými ekvivalenty, Hanovcová, Štěpánová, Ryšková, Karolinum 1996, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-69-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG069 - Anglicko-český slovník šlechtění (300 termínů)

obsahuje Slovník anglických termínů z oblasti šlechtění, J.Rod, ÚZPI, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-70-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG070 - Anglicko-český astronomický slovník (1600 termínů)

obsahuje astronomické termíny, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-71-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG071 - Anglicko-český slévárenský slovník (5500 termínů)

obsahuje Slévárenský slovník rusko-český a anglicko-český, J.Brabec, B.Hellmann, SNTL 1953, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-72-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG072 - Anglicko-český biologický slovník (2900 termínů)

obsahuje Sedmijazyčný biologický slovník, J.Zahradník, SPN 1990, Česko-anglický zahradnický slovník, Dostálková, Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice 1995, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-73-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG073 - Anglicko-český slovník automatizace na CD (14 300 termínů)

obsahuje Pětijazyčný technický slovník pro obory měření, regulace a automatizace, J.Boušek, ČVTS 1967, ISBN: 978-80-87345-49-8
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG074 - Anglicko-český ekologický slovník (2500 termínů)

obsahuje Slovník ekologie a životního prostředí Anglicko-český a česko-německý, J.Hájková, Fontána-Živá planeta 1998, , Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-74-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG075 - Anglicko-český slovník in-line brusle

obsahuje termíny z in-line bruslení, popisy skoků a triků, skateboarding, jízda na SNB, kiteboarding, graffiti, adrenalinové sporty....,zatím v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG076 - Anglicko-český polygrafický slovník (4700 termínů)

obsahuje polygrafické, tiskařské a papírenské termíny, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-76-X
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG077 - Anglicko-český slovník barvy, laky, koroze (4300 termínů)

obsahuje termíny z publikace: Pětijazyčný slovník : (barvy, laky, povrchová úprava, korose) = Pjatijazyčnyj slovar´ : (kraski, laki, podgotovka poverchnosti, korozija) = Fünfsprachenwörterbuch : (Farben, Lacke, Oberflächenbehandlung, Korosion) = Five language dictionary : (paint, lacquers and varnishes, surface treatment, corrosion) / Robert Santholzer, Jan Kořínský ISBN: 80-86261-77-8
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG078 - Anglicko-český úpravnický slovník (3400 termínů)

obsahuje Česko, Anglicko-německý úpravnický slovník, P.Fečko, E.Pukovcová. M.Kostrová, VŠB-TU Ostrava 2000, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-78-6
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG079 - Anglicko-český slovník projektování, organizace a ekonomika (1200 termínů)

obsahuje Pětijazyčný slovník odborných výrazů z oboru projektování, organizace a ekonomiky výrobních procesů, J.Smetana a kol., VŠB-TU Ostrava 1999, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-79-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG080 - Anglicko-český hudební slovník (4900 termínů)

obsahuje Anglicko-český hudební slovník s ilustrovaným prologem. J.Spisar, Monatnex 1996, Angloamerické hudební názvosloví, G.Janouch, nakladatel L.Nerad 1945, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-80-8
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG081 - Anglicko-český divadelní slovník (2400 termínů)

obsahuje divadelnické termíny, Česko-anglický odborný slovník divadelních výrazů a výrazů z uměleckých řemesel, V.H.Pardyl, AMU 2001, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-81-6
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG082 - Anglicko-český slovník kamenoprůmyslu (370 termínů)

ISBN:978-80-87345-65-8 stránek 20, cena 40Kč
Cena: 40Kč
stáhnout demoverzi

ANG083 - Anglicko-český slovník manipulace s materiálem (200 termínů)

obsahuje Soubor cizojazyčných názvů z oblasti manipulace s materiálem, kol., SÚPRO 1977, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-82-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG084 - Anglicko-český slovník lékařské přístroje (8200 termínů)

obsahuje Technický prekladový slovník anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-španielsko-poľsko-maďarsko-slovenský lekárska technika, Alfa 1979, Tištěná verze dva svazky ISBN: 80-86711-90-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG085 - Anglicko-český slovník automatizace (12000 termínů)

obsahuje Pětijazyčný technický slovník pro obory měření, regulace a automatizace, J.Boušek, ČVTS 1967, Tištěná verze dva svazky ISBN: 80-7374-038-9
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG086 - Anglicko-český pivovarský slovník (3500 termínů)

obsahuje Pivovarský slovník, K.Béla, H.Imre, VÚ pivovarský a sladařský 1994, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-83-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG087 - Anglicko-český účetnický slovník (1800 termínů)

obsahuje Vícejazyčný slovník ekonomických a účetních výrazů, Doležal, Kosina, Langr, Unie auditorů Praha 1991, Anglicko-český slovníček výrazů z podnikového hospodářství zvláště z podnikového početnictví, M.Stibicová, Tiskové podniky Praha 1949, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-84-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG088 - Skotský slovník názvů květin (3200 termínů)

obsahuje skotské názvy květin, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-43-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG089 - Anglicko-český slovník kolokvialismy a slang (5200 termínů)

obsahuje První slovník slangů a kolokvialismů, J.Galler, J.Mrázek, Praha 1947, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-85-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG090 - Anglicko-český slovník měření, regulace a automatizace(5000 termínů)

obsahuje Slovník z oboru teorie názvosloví, M.Roudný, Úřad pro normalizaci a měření 1968, Technický prekladový slovník anglicko-francouzsko-rusko-španelsko-polsko-maďarsko-slovenský Automatizačná technika, kol., Alfa 1975, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-86-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG091 - Anglicko-český slovník organizační a výpočetní technika (5300 termínů)

obsahuje, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-30-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG092 - Anglicko-český čerpadlový slovník (2300 termínů)

obsahuje, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-44-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG093 - Anglicko-český slovník kybernetika (2000 termínů)

obsahuje Kybernetika anglicko-nemecko-francouzsko-rusko-slovenský slovník, A.Sydow, Alfa 1974, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-45-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG094 - Anglicko-český gumárenský slovník (2900 termínů)

obsahuje Angličtina v oboru pneumatik, I.Krutil, Rudý říjen 1976, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-46-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG095 - Anglicko-český slovník nakladatelský a tiskařský (2100 termínů)

obsahuje Anglicko-český odborný papírenský slovník, M.Svatoň, Papír a celulóza 1990, Česko-anglický odborný papírenský slovník, M.Svatoň, Papír a celulóza 1987, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-73-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG096 - Anglicko-český slovník fonetika (1500 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-69-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG097 - Anglicko-český kosmetický slovník

obsahuje: popisy kosmetických přípravků, jejich použití, termíny z oblasti dermatologie a péče o pleť, sportovní masáže: v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG098 - Anglicko-český manažerský slovník

obsahuje: slovník manažerských pozic, názvy povolání v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG099 - Anglicko-český strojírenský slovník (500 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-58-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG100 - Anglicko-český slovník jména hub (1900 termínů)

obsahuje Huby ročných období, I.Borja, Slov.ped.nakl. 1999, Klíč k určování hub hřibovitých, A.Pilát, Brázda 1951, Přehled československých hub, R.Veselý, F.Kotlaba, Z.Pouzar, Academia 1972, Systém a vývoj hub a houbových organismů Naše jedovaté houby, Kubička, Erhartovi, Avicenum 1980, Czech and English names of mushrooms, J.Hladký, Masarykova universita Brno 1996, Mushrooms and fungi, Jaroslav Klán, Hamlyn 1981,
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG101 - Anglicko-český slovník jména stromů a keřů (6200 termínů)

obsahuje Stromy-průvodce přírodou, B.P.Kremer, Ikar, Jehličnany lesů a parků, Pokorný, SZN 1963, Jehličnaté stromy a keře našich parků a zahrad, A.Pilát, ČSAV 1964, Klíč k určování stromů a keřů, J.Martinovský, M.Pozděna, SPN 1987, Dendrologická zahrada, I.Tábor, M.Součková, VÚOZ Průhonice 1995, Praktická dendrologie I, Hieke, SZN 1978, Praktická dendrologie II, Hieke, SZN 1978, Rododendrony a další vřesovcovité rostliny, Č.Bohm, 1994 Okrasné dřeviny pro zahrady a parky, V.Hurych, Květ 1996, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-35-8
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG102 - Anglicko-český slovník jména motýlů (1500 termínů)

obsahuje Denné motýle, M.Hanuška, Učebné pomocky 1975, Encyklopedie motýlů, W.Landman, REBO 1999, Kapesní atlas našich motýlů, R.Hrabák, SPN 1985, Motýlové a housenky Střední Evropy, H.A.Joukl, Praha 1910, Motýlové-Lepidoptera analytický klíč, K. Steinich, nakladatelství J.Otto 1887, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-36-6
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG103 - Anglicko-český slovník jména ptáků (21300 termínů)

obsahuje Ptáci a voda, Z. Veselovský, Academia 1987, Ptáci Austrálie, S.Chvapil, Academia 1985, Pták roku 2002, ČSO 2002, Soustava a české názvosloví ptáků světa, K. Hudec, M. Čapek, F. Hanák, J. Klimeš, R.Pavíza, Přerov 2003, Světem zvířat 3-ptáci, Hanzák, Albatros 1969, Velký obrazový atlas ptáků, J.Hanzák, Artia 1974, Exotičtí ptáci-obrazový průvodce 15, kol., Svojka and Co. 1998, Fauna ČSSR 19-ptáci I., K.Hudec, W.Černý, Academia 1972, Fauna ČSSR 21-ptáci II. , K.Hudec, W.Černý, Academia 1977, Fauna ČSSR 23-ptáci III. 1.díl, K.Hudec, W.Černý, Academia 1983, Fauna ČSSR 24-ptáci III. 2.díl, K.Hudec, W.Černý, Academia 1983, Field guide to hawks North America, W.S.Clark, Houghton Mifflin company, 1987, Field guide to western birds, R.T.Peterson, Houghton Mifflin company 1987, Kapesní atlas cizokrajných ptáků, Z.Veger, J.Šálek, SPN 1971, Kapesní atlas okrasných ptáků, Z.Veger, V.Kamínek, SPN 1981, Kapesní atlas ptáků, M.Bouchner, SPN 1975, Naše ptactvo v lidovém názvosloví a vědecké terminologii, Z.Klůz, VÚ Přerov 1977, Pražské ptactvo, V.Wahl, Česká grafická unie 1944, Chováme exotické ptactvo, P.Podpěra, Svépomoc 1979, Dictionary of birds, A.Newton, London 1893, Eastern birds-Peterson field guides, R.T.Peterson, 1987, Hand-list of the Japanese bird, Tokio 1958, Atlas ptáků České a Slovenské republiky, J.Dungel, K.Hudec, Academia 2001, Atlas ptáků světa, A.Gosler, Příroda 2001, Tištěná verze čtyři svazky ISBN: 80-86711-38-2
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG104 - Anglicko-český slovník jména papoušků (1200 termínů)

obsahuje Papoušci Afriky a Asie, M.Vašíček, Svépomoc 1981, Papoušci nového světa, M.Vašíček, Svépomoc 1980, Papoušci-opeření přátelé člověka, Z.Veger, Academia 1988, Zvířata celého světa 6-Papoušci, J.Felix, SZN 1979, Agapornisové, M.Vašíček, ČSCH v SZN 1990, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-47-1
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG105 - Anglicko-český slovník optická a komunikační technika (3900 termínů)

obsahuje, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-48-X
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG106 - Anglicko-český slovník jmen pohádkových bytostí (4819 termínů)

ISBN: 978-80-87345-66-5, cena 40Kč
Cena: 40Kč
stáhnout demoverzi

ANG107 - Anglicko-český slovník jména opic (700 termínů)

obsahuje jména opic a poloopic, Zvířata celého světa 5-Poloopice a opice, L.J.Dobroruka SZNP 1979, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-49-8
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG108 - Anglicko-český motoristický slovník roku 1947 (6300 termínů)

obsahuje: Motoristický slovník anglicko-český a česko-anglický, M.B.Vobořil, Nakladatelství Škubal a Machajdlík 1947, Tištěná verze dva svazky ISBN: 80-86261-40-9
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG109 - Anglicko-český slovník jména hlodavců (3500 termínů)

obsahuje, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-53-6
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG110 - Anglicko-český slovník jména paryb (1800 termínů)

obsahuje, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-55-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG111 - Anglicko-český slovník jména obojživelníků (600 termínů)

obsahuje Fauna ČSFR 25-obojživelníci, V.Baruš, O.Oliva, Academia 1992, Kapesní atlas ryb, obojživelníků a plazů, O.Štěpánek, SPN 1973, Obojživelníci a plazi, G. Diesener, J.Reichholf, Ikar 1997, Obojživelníci a plazi, Národní muzeum 1984, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-56-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG112 - Anglicko-český slovník jména lichokopytníků (900 termínů)

obsahuje, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-57-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG113 - Anglicko-český slovník jména savců (2000 termínů)

obsahuje Světem zvířat 1-savci, Hanzák, Veselovský, Albatros 1965, Malý Brehm-Savci, Levné knihy, Kapesní atlas savců, M.Bouchner, SZN a SPN 1972, Létající savci, I.Horáček, Academia 1986, Guide to mammals of Britain and Europe, Treasure press 1984, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-62-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG114 - Anglicko-český slovník jmen měkkýšů (3000 termínů)

obsahuje Měkkýši Národního parku Podyjí, V.Ložek, J.Vašátko, Česká speleologická společnost 1997, Vodní měkkýši ČR, L.Beran, ČSOP Vlašim 1998, Krása lastur, V.Pfleger, J.Pradač, Aacademia 1981,
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG115 - Anglicko-český slovníček chlazení (650 termínů)

obsahuje Šestijazyčný seznam výrazů z chlazení, ČKD Praha 1965, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-71-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG116 - Anglicko-český slovník sklářský (6800 termínů)

obsahuje Dokumentační sklářský slovník II. Díl, anglicko-český, J.Chobot, Sklo Union, podnikové ředitelství , Odborný sklářský slovník, subkomise AI Mezinárodní sklářské komise, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-72-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG117 - Anglicko-český slovník jmen nižších rostlin (3000 termínů)

obsahuje jména, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-001-X
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG118 - Anglicko-český slovník jmen jednoděložných (13000 termínů)

obsahuje jména jednoděložných, Tištěná verze dva svazky ISBN: 80-7374-002-X
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG119 - Anglicko-český slovník jmen dvouděložných (44700 termínů)

obsahuje jména dvouděložných, Tištěná verze sedm svazků ISBN: 80-7374-003-6
Cena: 350Kč
stáhnout demoverzi

ANG120 - Anglicko-český slovník drcení (1400 termínů)

obsahuje, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-004-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG121 - Česko-anglický slovník mlékárenský (1600 termínů)

obsahuje, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-005-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG122 - Česko-anglický slovník biotechnologie (1600 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-006-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG123 - Česko-anglický slovník chov drůbeže (800 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-007-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG124 - Česko-anglický slovník chov prasat (1700 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-008-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG125 - Česko-anglický slovník chov skotu (1700 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-009-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG126 - Česko-anglický slovník veterinární (1200 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-010-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG127 - Česko-anglický stavební slovník (7900 termínů)

obsahuje: stavebnické termíny Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-037-0
Cena: 80Kč
stáhnout demoverzi

ANG128 - Česko-anglický slovník pekařský (1200 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-011-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG129 - Česko-anglický slovník rostlinná výroba (2800 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-012-5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG130 - Česko-anglický slovník zemědělská ekonomika (1800 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-013-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG131 - Česko-anglický lékařský slovník (25500 termínů)

medicínské termíny, nemoci, laboratorní přístroje, kompletní MKN 10, na CD ISBN 978-80-7374-080-1
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG132 - Česko-anglický slovník vědeckých titulů a hodností (1600 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-014-1
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG133 - Česko-anglický slovník BOZP (2900 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-015-X
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG134 - Česko-anglický hovorový slovník (11800 termínů)

hovorové výrazy, nářečí, rčení.., na CD
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG135 - Česko-anglický slovník slangu roku 1942 (1100 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-016-0
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG136 - Česko-anglický slovník jmen jednoděložných (10000 termínů)

obsahuje jména jednoděložných rostlin Tištěná verze dva svazky ISBN: 80-7374-017-6
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG137 - Česko-anglický rybářský slovník (6579)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-018-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG138 - Česko-anglický slovník jmen motýlů (4900 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-041-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG139 - Anglicko-český slovník jmen plazů (4100 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86261-30-1
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG140 - Česko-anglický slovník jaderná fyzika (24200 termínů)

Slovník termínů z oblasti jaderné fyziky, na CD, ISBN 978-80-7374-056-6
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG141 - Česko-anglický filmový a televizní slovník (4400 termínů)

ISBN: 978-80-87345-67-2, cena 40Kč
Cena: 40Kč
stáhnout demoverzi

ANG142 - Česko-anglický právnický slovník na CD

obrácený anglicko-český právnický slovník, asi 67 000 hesel, ISBN 978-80-87345-83-2, jen na CD
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG144 - Česko-anglický pivovarský slovník

česko-anglický slovník termínů z oblasti pivovarnictví, 32 stran, 3305 termínů, ISBN 978-80-7457-037-7
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG145 - Česko-anglický chemický slovník (20100 termínů)

obrácený anglicko-chemický slovník, na CD ISBN 978-80-87345-31-3
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG146 - Česko-anglický logistický slovník (2900 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-019-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG147 - česko-anglický slovník jmen savců (7700 termínů)

obsahuje jména všech savců Tištěná verze dva svazky ISBN: 80-86261-43-3
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG148 - Česko-anglický slovník jmen měkkýšů (4100 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-86711-60-9
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG149 - Česko-anglický slovník jmen nižších rostlin (3500 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-036-2
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG150 - Česko-anglický slovník jmen hub (2500 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-035-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG151 - Česko-anglický slovník jmen plazů (2500 termínů)

obsahuje:, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 80-7374-034-6
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG152 - Anglicko-český slovník sexu (12 000 termínů)

Slovní zásoba týkající se sexu, pornografie, erotiky, BDSM, piercingu a příbuzných oborů. obsahuje též hovorové výrazy, se kterými se můžeme setkat při četbě literatury či v současných filmech, Tištěná verze 1 svazek ISBN: 978-80-7374-044
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG153 - Anglicko-český slovník jaderné fyziky a technologie (18800 termínů) na CD

Velký slovník pojmů z jaderné fyzicky a příbuzných oborů 978-80-7374-052-8 ISBN: 80-86261-43-3
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG154 - Anglicko-český slovník jména ptáků A4 (21300 termínů)

Slovní jmen ptáků, na CD, ISBN: 978-80-87345-17-7
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG155 - Anglicko-český slovník jmen dvouděložných na CD (44700 termínů)

Slovník jmen dvouděložných rostlin, na CD, ISBN: 978-80-7374-057-3
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG156 - Anglicko-český slovník PRODCOM

Anglicko-český slovník databáze PRODCOM pro průmyslové výrobky; ISBN 978-80-7457-361-3; 484 stran; 11400 hesel
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG157 - Anglicko-český slovník jmen dvouděložných A4 (44700 termínů)

Slovník jmen dvuděložných rostlin, verze na CD, ISBN 978-80-87345-26-9
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG158 - Anglicko-český gumárenský slovník (3880 termínů)

Druhé vydání, ISBN: 978-80-87345-35-1, cena 40Kč
Cena: 40Kč
stáhnout demoverzi

ANG159 - Anglicko-český slovník sexu na CD

První anglicko-český slovník pokrývající oblast sexu, erotiky a příbuzných oborů; ISBN 978-80-7374-071-9; 164 stran; 59725 hesel
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG160 - Anglicko-český lékařský slovník (25000 termínů) na CD

Lékařský slovník, ve verzi na CD, ISBN 80-86261-25-5
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG161 - Anglicko-český slovník zpracování informací (11351 termínů)

ISBN: 978-80-87345-36-8, cena 150Kč
Cena: 150Kč
stáhnout demoverzi

ANG162 - Anglicko-český slovník veřejných zakázek (8800 termínů)

ISBN: 978-80-7457-017-9, cena 200kč
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG163 - Anglicko-český slovník australské SCO

Anglicko-český slovník australské SCO v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG164 - Anglicko-český systém Dewey

Anglicko-český systém Dewey přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG165 - Anglicko-český slovník zaměstnanost ISCO08

Anglicko-český katalog zaměstnání podle normy ISCO 08; ISBN 978-80-7457-370-5; 26 stran; 1000 hesel
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG166 - Anglicko-český námořní, námořnický, velrybářský slovník

Anglicko-český námořní, námořnický, velrybářský slovník v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG167 - Anglicko-český slovník matematiky a příbuzných oborů

Anglicko-český slovník matematiky a příbuzných oborů v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG168 - Anglicko-český biologický slovník

ANG168-Anglicko-český biologický slovník, 2. vydání, v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG169 - Anglicko-český slovník umění (divadlo, film, televize)

Anglicko-český slovník umění (divadlo, film, televize), 120 stran A5, 12 800 termínů, 978-80-7457-006-3
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG170 - Anglicko-český slovník biochemie a molekulární biologie, biologie člověka, biověda

Anglicko-český slovník biochemie a molekulární biologie, biologie člověka, biověda; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG171 - Anglicko-český slovník ekonomika zdravotnictví

Anglicko-český slovník ekonomika zdravotnictví ; v přípravě\r\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG172 - Anglicko-český slovník elektro+energie+telekomunikace

Anglicko-český slovník elektro+energie+telekomunikace\r\n; v přípravě\\\\r\\\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG173 - Anglicko-český slovník srdeční choroby

ANG173-Anglicko-český slovník srdeční choroby; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG174 - Anglicko-český slovník chirurgických výkonů ICD 9-CM

ANG174-Anglicko-český slovník chirurgických výkonů ICD 9-CM ; v přípravě\\r\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG175 - NACE2.0

v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG179 - Anglicko-český filosofický+psychologický+sociologický+forenzní psychologie slovník+lékařská psychologie

Anglicko-český filosofický+psychologický+sociologický+forenzní psychologie slovník+lékařská psychologie ; v přípravě\r\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG180 - Anglicko-český slovník geofyziky, astronomie, astrofyziky

Anglicko-český slovník geofyziky, astronomie, astrofyziky ; v přípravě\\r\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG181 - Anglicko-český slovník halucinací

Anglicko-český slovník halucinací ; v přípravě\\\\r\\\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG182 - Anglicko-český slovník keramiky

Anglicko-český slovník keramiky; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG183 - Anglicko-český katalog odpadů

Anglicko-český katalog odpadů popisující druhy odpadů podle směrnice EU; ISBN 978-80-7457-267-8; 24 stran; 800 hesel\r\n
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG184 - Anglicko-český potravinářský slovník

Anglicko-český potravinářský slovník ; v přípravě\r\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG185 - Anglicko-český UNSSPC

ANG185-Anglicko-český UNSSPC ; v přípravě\\\\r\\\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG186 - HCPCS A Codes

HCPCS A Codes ; v přípravě\\\\\\\\r\\\\\\\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG187 - Anglicko-český Microsoft

Anglicko-český Microsoft; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG188 - Anglicko-český slovník NHS OPCS

Anglicko-český slovník NHS OPCS; ISBN 978-80-7457-439-9; 165 stran; 7627 hesel
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG189 - Anglicko-český slovník lékařských zkratek

Anglicko-český slovník lékařských zkratek ; v přípravě\\r\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG190 - Anglicko-český slovník kování

Anglicko-český slovník kování ; v přípravě\\\\r\\\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG191 - CCP kódy

CCP kódy ; v přípravě\\\\\\\\r\\\\\\\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG192 - Anglicko-český slovník NACE1.1

Krátký slovník obsahující kolem 800 termínů popisuje klasifikaci ekonomických činností NACE používanou ve statistice v EU.; ISBN 978-80-7457-425-2; 20 stran; 850 hesel
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG193 - FY08 ICD PROCEDURE CODES FILE

ANG193-FY08 ICD PROCEDURE CODES FILE; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG194 - Medicare_ProcCode_V27

Medicare_ProcCode_V27 ; v přípravě\r\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG195 - Anglicko-český slovník nábytkového kování Hettich

Anglicko-český slovník nábytkového kování; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG196 - SITC classification Rev. 3 ; level 4

SITC classification Rev. 3 ; level 4 ; v přípravě\\\\r\\\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG197 - ISIC 4

ISIC 4 ; v přípravě\\\\\\\\r\\\\\\\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG198 - NAICS

NAICS ; v přípravě\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG199 - Anglicko-český slovník drogy a závislost

Anglicko-český slovník drogy a závislost; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG200 - Anglicko-český oceánografický slovník+hydrologie+hydrologie

Anglicko-český oceánografický slovník+hydrologie+hydrologie ; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG201 - Anglicko-český slovník geovědy

Anglicko-český slovník geovědy; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG202 - Anglicko-český slovník jmen biotopů

Anglicko-český slovník jmen biotopů; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG203 - Anglicko-český slovník statistiky a příbuzných oborů

Anglicko-český slovník statistiky a příbuzných oborů; V PŘÍPRAVĚ
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG204 - Anglicko-český slovník zeměpis člověka

Anglicko-český slovník zeměpis člověka; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG205 - Anglicko-český toxikologický slovník

Anglicko-český toxikologický slovník; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG206 - Anglicko-český slovník finance

Anglicko-český slovník finance; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG207 - Anglicko-český slovník bioetika

Anglicko-český slovník bioetika; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG208 - Anglicko-český slovník bojová umění

Anglicko-český slovník bojová umění; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG209 - Anglicko-český slovník dušševní choroby

Anglicko-český slovník dušševní choroby; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG210 - Anglicko-český slovník genetické choroby+genetika+DNA+genomika

Anglicko-český slovník genetické choroby+genetika+DNA+genomika; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG211 - Anglicko-český slovník genová regulace

Anglicko-český slovník genová regulace; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG212 - Anglicko-český slovník neurologie

Anglicko-český slovník neurologie; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG213 - Anglicko-český archeologický slovník

Anglicko-český archeologický slovník; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG214 - Anglicko-český slovník čisté a aplikované fyziky

Anglicko-český slovník čisté a aplikované fyziky; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG215 - Anglicko-český slovník materiálová věda+inžženýrství

Anglicko-český slovník materiálová věda+inžženýrství; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG216 - Anglicko-český slovník bolest

Anglicko-český slovník bolest ; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG217 - Anglicko-český slovník chirurgických výkonů ICD 10 CM

Anglicko-český slovník chirurgických výkonů ICD 10 CM; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG218 - Anglicko-český slovník polymery

Anglicko-český slovník polymery ; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG219 - Anglicko-český letecký slovník

Anglicko-český letecký slovník; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG220 - Anglicko-český slovník zootechnika a věda o zvířatech

Anglicko-český slovník zootechnika a věda o zvířatech; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG221 - Anglicko-český slovník zoologie bezobratlých, hmyz

Anglicko-český slovník zoologie bezobratlých, hmyz; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG222 - Anglicko-český slovník parazitologie

Anglicko-český slovník parazitologie; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG223 - Anglicko-český slovník rakovina

Anglicko-český slovník rakovina+ v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG224 - Anglicko-český slovník gemologie

Anglicko-český slovník gemologie; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG225 - Anglicko-český zubařský slovník

Anglicko-český zubařský slovník; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG226 - Anglicko-český slovník Afrika

Anglicko-český slovník Afrika; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG227 - ICD 10 AM

ICD 10 AM; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG228 - Anglicko-český pediatrický slovník

Anglicko-český pediatrický slovník; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG229 - Anglicko-český slovník alergie, imunologie, alternativní medicína

Anglicko-český slovník alergie, imunologie, alternativní medicína; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG230 - Anglicko-český slovník biotopů 2

Anglicko-český slovník biotopů 2, v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG231 - Anglicko-český slovník conginitive science

ANG231-Anglicko-český slovník conginitive science; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG232 - Anglicko-český slovník GIT+ruční chirurgie

Anglicko-český slovník GIT+ruční chirurgie; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG233 - Anglicko-český slovník kulturistika, fitness

Anglicko-český slovník kulturistika, fitness; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG234 - Anglicko-český slovník oššetřovatelství

Anglicko-český slovník oššetřovatelství; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG235 - Anglicko-český slovník poruchy komunikace

Anglicko-český slovník poruchy komunikace; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG236 - Anglicko-český slovník fyzikální chemie

Anglicko-český slovník fyzikální chemie; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG237 - Ryby a obojžživelníci

Anglicko-český slovník ryby a obojžživelníci, v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG238 - Smrt a umírání

Smrt a umírání; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG239 - Dostoc anglický

Dostoc anglický; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG240 - SOCPC 2010 SOC kody

SOCPC 2010 SOC kody; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG241 - Anglicko-český slovník farmakologie

Anglicko-český slovník farmakologie; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG242 - Anglicko-český slovník botanika

Anglicko-český slovník botanika; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG243 - Anglicko-český slovník rentgeny

První anglicko-český slovník obsahující necelou tisícovku základních pojmů z oblasti rentgenografie, 16 stran, 830 termínů, ISBN
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG244 - Anglicko-český slovník pro překladatele komiksů

Anglicko-český slovník pro překladatele komiksů; v přípravě
Cena: 0Kč
stáhnout demoverzi

ANG260 - Anglicko-český slovník jmen pavouků

Úplně první malý anglicko-český slovníček jmen pavouků, obsahuje asi 1300 anglických jmen pavouků s českými a někde i latinskými ekvivalenty; ISBN 978-80-7457-198-5; 16 stran; 1350 hesel
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG283 - Anglicko-český slovník jmen kaktusů

Anglicko-český slovník obsahující skoro 500 anglických jmen kaktusů, společně s taxonomií čeledi Cactaceae, ISBN 978-80-7457-076-6
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG284 - Anglicko-český slovník jmen sov a dravců

Anglicko-český slovník obsahující 2100 anglických názvů dravců a sov, s taxonomií dravců (Falconiformes) a sov (Strigiformes) ISBN 978-80-7457-077-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG285 - Anglicko-český slovník jmen obojživelníků (žžáby, mloci, červoři)

Anglicko-český slovník obsahující 6200 anglických názvů obojžživelníků (žžáby, mloci, červoři) společně s českými názvy, pokud existují; ISBN 978-80-7457-078-0
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG286 - Anglicko-český slovník jmen plazů (želvy, hadi, ješštěři, krokodýli, haterie)

Anglicko-český slovník jmen plazů (žželvy, hadi, ješštěři, krokodýli, haterie) s českými ekvivalenty, 4300 termínů, 978-80-7457-079-7, 60 stran A5
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG287 - Anglicko-český slovník jmen orchidejí

Anglicko-český slovník jmen orchidejí (Orchidaceae) společně s českými názvy, pokud existují. Doplněno taxonomií celé čeledi Orchidaceae (vstavačovité). 100 termínů, 24 stran A5, ISBN 978-80-7457-080-3
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG288 - Anglicko-český slovník ministři a ústavní činitelé

Anglicko-český slovník popisující tituly členů vlády (ministrů) a dalšších nejvyšššších státních a ústavních činitelů zemí světa, 80 stran A5, ISBN 978-80-7457-081-0
Cena: 100Kč
stáhnout demoverzi

ANG298 - Anglicko-český slovník kolibříci

První anglicko-český slovník popisující jména všech asi 600 kolibříků, včetně systematického přehledu s latinskými jmény; ISBN 978-80-7457-072-8
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG306 - Anglicko-český slovník jmen kapradin, plavuní a přesliček

Anglicko-český slovník obsahující asi 1900 jmen plavuní, přesliček a kapradin, společně s český a/nebo latinskými názvy; ISBN 978-80-7457-140-4
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG307 - Anglicko-český slovník jmen bobulovitého ovoce

Anglicko-český slovník obsahující asi 1800 jmen bobulovitého ovoce (BERRY), na konci je přehled českých názvů ostružiníků (RUBUS) a brusinek, borůvek a příbuzných rostlin; ISBN 978-80-7457-141-1
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG308 - Anglicko-český slovník jmen brouků

Úplně první malý anglicko-český slovníček jmen pavouků, obsahuje asi 4800 anglických jmen brouků s českými a někde i latinskými ekvivalenty; ISBN 978-80-7457-199-2; 44 stran; 4800 hesel
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG309 - Anglicko-český slovník jmen jehličnanů

Anglicko-český slovník jmen jehličnanů a jinanů, obsahuje asi 1700 anglických názvů. Na konci je kompletní přehled všech rodů jehličnanů a jinanů včetně latinských synonym; ISBN 978-80-7457-142-8
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG319 - Anglicko-český slovník jmen měkkýšů 2

Malý anglicko-český slovníček jmen měkkýšů, obsahuje asi 5500 anglických jmen měkkýšů s českými a někde i latinskými ekvivalenty; ISBN 978-80-7457-201-2; 68 stran; 5500 hesel
Cena: 80Kč
stáhnout demoverzi

ANG325 - -Anglicko-český slovník jmen hmyzu (kromě brouků a motýlů)

Úplně první malý anglicko-český slovníček jmen hmyzu, obsahuje asi 4000 anglických jmen hmyzu bez brouků a motýlů s českými a někde i latinskými ekvivalenty; ISBN 978-80-7457-200-5; 56 stran; 4000 hesel
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG327 - Anglicko-český slovník jmen hub 2

Malý anglicko-český slovníček jmen hub, obsahuje asi 8700 anglických jmen hub a lišejníků s českými a někde i latinskými ekvivalenty, obsahuje i velké množství dřevokazných hub a plísní a rzí; ISBN 978-80-7374-202-9; 112 stran; 8700 hesel
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

ANG333 - Anglicko-český slovník třídění odpadu

Anglicko-český slovník třídění odpadů; ISBN 978-80-7457-268-5; 24 stran; 800 hesel
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG334 - Anglicko-český slovník ICF 10 (International Classification of Functioning, Disability and Health)

Anglicko-český slovník popisující Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví ; ISBN 978-80-7457-249-4; 20 stran; 1000 hesel
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG335 - Anglicko-český slovník rakovina ICD 3 (International Classification of Diseases for Oncology)

Anglicko-český slovník popisující Mezinárodní statistická klasifikace onkologických nemocí ICD-O-3; ISBN 978-80-7457-314-9; 16 stran; 700 hesel
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

ANG340 - Anglicko-český kosmetický slovník na CD

Anglicko-český slovník kosmetických a příbuzných pojmů, popisy kosmetických přípravků, jejich použití, termíny z oblasti dermatologie a péče o pleť, sportovní masáže; ISBN 978-80-7457-328-6; 240 stran; 29401 hesel
Cena: 200Kč
stáhnout demoverzi

LOT021 - Litevsko-český slovník povolání ISCO 08

Litevsko-český katalog zaměstnání podle normy ISCO 08; ISBN 978-80-7457-386-6; 16 stran; 600 hesel\r\n
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi

LOT023 - Lotyšsko-český slovník povolání ISCO 08 (Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija)

Lotyšsko-český katalog zaměstnání podle normy ISCO 08; ISBN 978-80-7457-388-0; 16 stran; 600 hesel
Cena: 50Kč
stáhnout demoverzi
Design downloaded from Free Templates